ป้ายจราจรในประเทศญี่ปุ่น

::: UPDATE : 2016-05-28 14:44:35

ป้ายจราจรในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกันมาก ส่วนใหญ่ถ้าเห็นสัญลักษณ์
ก็จะเข้าใจความหมายได้โดยง่ายแต่จำเป็นต้องระวังป้ายที่มีภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้เป็นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากฝ่าฝืนป้ายบังคับ จะถูกตำรวจจับได้ ถึงแม้ว่ากฎจราจรจะคล้ายกับ
ของประเทศไทย แต่การบังคับใช้เข้มงวดมากกว่า  

ขอบคุณข้อมูลจาก
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)